แหล่งรวบรวมความรู้เรื่องระบบรักษาความปลอดภัย โดยทางเราได้ใช้ประสบการณ์มาเล่าขานกันให้ฟังประสบการณ์ ทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยของ แอดมินมีมากกว่า 20 ปีจึงมีความมั่นใจในการตอบคำถามและ เล่าประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้ของทางแอดได้