ติดตั้งกล้องวงจรปิด

เคล็ดลับการติดตั้งกล้องวงจรปิดในที่ทำงาน

การติดตั้งกล้องวงจรปิดในแต่ละสถานที่นั้น ส่วนใหญ่ก็มีจุดประสงค์หลัก ๆ คือเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและใช้เป็นหลักฐานยืนยัน หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมา แต่สำหรับกรณีที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดในที่ทำงาน นอกจากเรื่องของการเฝ้าระวังความปลอดภัยแล้ว ยังใช้ดูแลความประพฤติและความเรียบร้อยของพนักงานในที่ทำงานอีกด้วย

ความสำคัญของการติดตั้งกล้องวงจรปิดในที่ทำงาน

บริษัทหรือสำนักงานขนาดใหญ่ที่มีจำนวนพนักงานมากถึงหลักร้อยหรือพันคน ยามรักษาความปลอดภัยที่อยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้าน่าจะไม่เพียงพอสำหรับการดูแลความปลอดภัยทั่วทั้งบริเวณ แต่กล้องวงจรปิดสามารถติดตั้งได้ทุกที่ โดยเน้นบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ ซึ่งปัจจุบันเจ้าของยังสามารถตรวจดูกล้องผ่านทางสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย

เคล็ดลับการติดตั้งกล้องวงจรปิดในที่ทำงาน

กรณีที่บริษัทหรือโรงงานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วยังเกิดเหตุร้ายและไม่สามารถแก้ไขได้นั้น อาจเกิดจากความผิดพลาดของการติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม โดยนับว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นการติดตั้งกล้องวงจรปิดในที่ทำงานจึงควรยึดหลักเบื้องต้น 2 ข้อ ดังนี้

  1. ติดตั้งจุดที่มีแสงสว่าง ถึงแม้ว่ากล้องวงจรปิดในปัจจุบันจะมีคุณสมบัติจับสัญญาณหรือดูภาพที่มืดได้ แต่สิ่งที่ควรคำนึงเป็นลำดับต้น ๆ คือต้องครอบคลุมทั่วพื้นที่และมีแสงสว่างเพียงพอในการมองเห็นทั้งกลางวันหรือกลางคืน เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดของภาพจากกล้องวงจรปิด
  2. ติดตั้งให้ห่างจากสัญญาณรบกวน ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่มีแหล่งสัญญาณรบกวน เช่น เครื่องปรับอากาศ หม้อแปลงไฟฟ้า หรือเตาไมโครเวฟ เป็นต้น โดยอาจจะใช้วิธีเลือกสายสัญญาณที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งระบบป้องกันการรบกวนที่มีประสิทธิภาพสูง
By admin Install cctv

2 Comments

Comments for this post are closed.